Zintegrowany System Informacji Przestrzennej

progranreionalny slaskie unia300Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej".

progranreionalny slaskie unia700Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu wynosi 4.535.196,95 zł z czego 3.854.917,40 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych". Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Rybniku Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP), którego celem jest poprawa dostępności danych rejestrów państwowych gromadzonych w Sarostwie,zaś efektem realizacji projektu bedzie modernizacja JST poprzez zwiekszenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach