Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 19. edycję Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020"!* Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw,
instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Corocznie patronem honorowym Konkursu był Minister Środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019  r., w kategoriach:

* Gospodarka wodno-ściekowa
* Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
* Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
* Ekoprodukt, zielone technologie
* Edukacja ekologiczna
* Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
* Energooszczędność, efektywność energetyczna
* Czystsza Produkcja
* Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
* Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

*Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na  adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2020" - do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach